torstai 28. marraskuuta 2019

Omegawave mittaukset osa 2

Toisessa osassa käyn läpi hermoston mittauksen tarkemmin. Tämä mittaus tapahtuu kahden elektrodin avulla, joista toinen on otsassa ja toinen kämmenen sisäpuolella ja ne kiinnittyvät johdoilla sykevyön tapaiseen anturiin. 

Keskushermosto CNS (Central Nervous System)

Keskushermoston toiminnallinen tila kertoo sen kyvykkyyden reagoida treeniin ja miten mukautua siihen tehokkaasti. Toiminnallisen tilan arvioimiseksi Omegawave käyttää tasavirtapotentiaalimenetelmää urheilijan aivojen erittäin hitaan bioelektrisen aktiivisuuden tallentamiseen ja analysoimiseen. Tämän toiminnan käyttäytyminen levossa tehdyn 3 minuutin arvioinnin aikana osoittaa keskushermoston valmiuden säädellä kehon toimintoja. Arvioinnissa yksilöidään sopeutumisten laatu ja keskushermoston vakaus ja valmius tuleviin harjoituskuormiin.

Kolmen eri päivän hermoston valmiutta. Pientä poukkoilua aina.

Keskushermoston (system readiness) nykytila määrittelee sen kyvyn säännellä tehokkaasti kehon toimintoja, jotta saavutetaan hyviä tuloksia harjoittelusta.

Aivojen tasavirtapotentiaali (DC potential)

Tämä mittaus kuvaa etuaivolohkon yhdistävän keskuksen sen hetkistä aktivaatiotasoa. Eli mitataan aivojen erittäin hitaan ohjausjärjestelmän aktiivisuusastetta, joka kertoo kehon kokonaisvaltaisen adaptiivisen vasteen harjoittelukuormille. Lisäksi DC-potentiaali heijastaa herätekyvyn ja henkisen aktivoitumisen tasoa, stressiresistenssiä, kompensointikykyä ja biologisen sopeutumisen kustannuksia valmisteluprosessin aikana. Monimutkaisemmalla tasolla DC-potentiaali heijastaa koordinaation ja järjestelmien välisten neurohormonaalisten suhteiden tasoa säätäen ensisijaisesti keskushermostoa ja autonomista hermostoa.

Levossa Omegawave mittaa erittäin hitaat bioelektriset signaalit (välillä 0–0,5 Hz) käyttämällä vertikaalista johtoa (otsa-kämmen). Näiden biologisten signaalien analysoinnin jälkeen tekniikka määrittää tasavirtapotentiaalin määrän millivoltteina (mV) heijastaen lepoajan tilaa ja valmiutta käsitellä tulevia kuormia.

Oma potentiaali on useasti vähän keltaisella.

Alhainen DC potentiaali levossa (vähemmän kuin 0 mV)

  • alentunut valppaus ja henkinen aktivointi
  • epäoptimaalinen keskushermoston toiminta, joka johtuu uupumisesta (vaihtelevasta intensiteetistä) prosessissa, jolla säädellään siirtymistä aktiivisesta herätystilasta operatiiviseen lepoon
  • rajoittunut kehon sopeutumiskyky 
  • heikentyneet kognitiiviset taidot ja oppimiskyky
  • sopimattomat reaktiot tiettyihin fyysisiin, henkisiin, sosiaalisiin tai muihin ärsykkeisiin
  • heikentynyt stressinsietokyky
  • psyko-emotionaalinen epävakaus
Tällaista voi siis esiintyä oireina. Itse kärsin juuri tuosta toisesta kohdasta, kun päivärytmi on joka toinen viikko ihan eri vuorotyön takia. Ja kyllä se johtaakin sitten aika heikentyneisiin kaikkiin asioihin. Tässä näkyy siis se mihin ensimmäisessä osassa viittasin, että hermostoni ei palaudu. 

Ehkä olen vähän hermoheikko, mutta ei tämä työ sitä ainakaan paranna. Olisi kiva nähdä mitä tulisi, jos saisin säännöllisen päivärytmin takaisin. Mutta tällä mennään toistaiseksi ja koitetaan selvitä.

Seuraavassa osassa päästään hengityselimistön pariin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti